eUniversity eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

FEDERALNA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE POTPISALA SPORAZUM O SARADNJI SA VISOKOM ŠKOLOM CEPS...

False False False False False
Objavljeno 1.7.2017. u 10:40h

U prostorijama Federalne uprave civilne zaštite u Sarajevu potpisan je sporazum o obrazovnoj, stručnoj i naučnoj saradnji između Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ i Federalne uprave civilne zaštite. Potpisnici sporazuma su Pred. VŠ Mirzo Selimić, direktor CEPS-a i Fahrudin Solak, direktor FUCZ.

Sporazumom se uspostavlja međusobna saradnja ove dvije institucije, i to u vidu: promocije značaja djelatnosti zašite i spašavanja; organizacije zajedničkih konferencija, simpozija, seminara i radionica; zajedničkih aplikacija na različite domaće i međunarodne projekte; zajedničkih aktivnosti na obezbjeđenju finansijskih sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora za realizaciju partnerskih aktivnosti; izrade programa akademskog i stručnog usavršavanja; razmjene akademskog i stručnog osoblja u redovnim i posebnim edukativnim procesima; zajedničkih napora na izradi i dogradnji obrazovnih programa, kao i sadržajima značajnim za aktivnosti i djelatnosti dvije institucije itd.

Zaključeno je da ove dvije institucije posjeduju resurse koji uveliko mogu pomoći radu obje institucije i te da je potpisivanje Sporazuma samo početak buduće uspješne saradnje.

 

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >