eUniversity eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA „STAVROPOL STATE MEDICAL UNIVERSITY“ IZ RUSIJE

False False False False False
Objavljeno 1.7.2017. u 10:42h

Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka i „Stavropol State Medical University“ iz Rusije (www.stavmed.com) potpisali su Sporazum o naučnoj obrazovnoj i stručnoj saradnji.

Strane će međusobno sarađivati kroz razne oblike saradnje, a posebno kroz: mogućnost zajedničkog organiziranja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, radionica, razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovu reciprociteta, izradu zajedničkih istraživačkih projekata, poticaj aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije, proučavanje problema od zajedničkog interesa i pronalaženje najboljih načina njihovog rješavanja, i druge oblike suradnje od zajedničkog interesa.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >