Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

RAZVOJ KARIJERE DIPLOMANATA CEPS-a: INTERVJU SA FAHRI FRLJ

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 25.1.2021. u 09:53h

Visoka škola „CEPS-Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka kontinuirano prati alumni članove i razvoj njihove karijere nakon završetka studija. Na ovaj način želimo isticati pozitivne primjere, prezentovati rad naše institucije i rad naših studenata, te dati savjete budućim diplomantima koji završavaju studije na CEPS-u.

Mnogi diplomanti su svoju sreću pronašli i van granica Bosne i Hercegovine. Takvo iskustvo će s nama podjeliti Fahri Frlj bch. ing zaštite od požara, koji je svoje stečeno znanje na Visokoj školi „CEPS – Centar za poslovne studije“ mogao iskoristiti pri radu za svjetskog giganta SIEMENS. 

CEPS: Možete li nam reći nešto o sebi?

FAHRI FRLJ: Zovem se Fahri Frlj. Rođen sam 1984. godine u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu sam završio u Sarajevu, dok sam fakultetsko obrazovanje stekao na Visokoj školi CEPS – Centar za poslovne studije, i akademsko zvanje Prvostupnik (Bachelor) inžinjer zaštite od požara. Zaposlen sam u kompaniji SIEMENS na poziciji Safety Engineer. 

CEPS : Koliko dugo ste čekali na prvo zaposlenje nakon završetka studija? Da li radite u struci? Kako Vam se sve to čini?

FAHRI FRLJ: Tokom studiranja bio sam jako aktivan student, te sam upoznao mnogo ljudi, kolega i kompanija, te sam već kao student dobio priliku da radim u struci. Posjećujući mnoge seminare, kako u BiH tako i u inozemstvu, počeo sam stvarati kontakte sa kompanijama i ljudima koji vode te kompanije. Tako sam u gradu Veneția (Italija) na porjektu (MOSE) dobio ponudu da za posao u arapskim kompanije. Poslovni put koji sam izabrao bio je jako dinamičan. Po završetku jednog projekta selim se u drugu državu na drugi projekat. Ponekad je bilo jako naporno zbog prevelikog broja putovanja i promjene životne sredine. 

CEPS: Šta nam možete reći o obrazovanju i zvanju koje ste stekli na na Visokoj školi CEPS? Da li je bilo odgovarajuće za Vaš posao kojim se sada bavite? Šta biste morali dodatno učiti?

FAHRI FRLJ: Na početku studiranja sam iz neznanja mislio da imamo nepotrebnih predmeta i da takvi predmeti uopće nisu bitni za inžinjera zaštite od požara. Jako sam se prevario. Ovom prilikom želim da se zahvalim našem profesoru Pavao Soviću, a ujedno i izvinem radi mog studentskog razmišljanja, jer sam mislio da su predmeti koje je on predavao ti koji su nepotrebni. Na najvažnijem intervju u mom životu za gigantsku komapniju SIEMENS prva tri pitanja komisije su bila iz predmeta koja je predavao profesor Pavao Sović. Također isti slučaj u praksi na naftnoj rafineriji mnogo više mi je trebala Hemija i Poznavanje robe u transportu nego neki drugi predmeti. Zato sam zahvalan nastavnicima Selimić i Palić. Moram spomenuti također profesora Akaida Saradak koji mi je skrenuo pažnju na značaj standarda u zaštiti od požara. Tako da tek sada znam da svi predmeti koje sam imao nisu slučajno u nastavnom programu i svaki od njih je bitan, jer inžinjer zaštite na radu i zaštite od požara mora posjedovati znanja iz različitih polja i disciplina nauke i struke. 

CEPS: Zašto ste se odlučili za studijski program Zaštita na radu i zaštita od požara i kako je ukratko izgledao vaš put obrazovanja?

FAHRI FRLJ: Prem da sam odrastao u starom djelu Grada (Vratnik), gdje je tradicija jako čuvana  i najpoštovaniji segment življenja, mogao sam da izaberem tri životna puta:

Ulica (Mahala), FK Vratnik ili DVD Vratnik. Sva tri puta imaju svoju tradiciju. Ja sam izabrao vatrogastvo. Osnovnu školu sam završio u Osnovnoj školi Saburina. Kao dječak vođen euforijom o vatrogastvu i zaštiti i spašavanju upisao sam Srednju Saobraćajnu Školu u Sarajevu, smjer vozač specijalnih vozila - specijalista. Iako Bosna i Hercegovina ima jako veliku historiju kada je u pitanju zaštita od požara i vatrogastvo ni dan danas Ministarstvo obrazovanja nije u srednjim školama uvelo smjer „Vatrogasni tehničar", a svake godine po dobrovoljnim vatrogasnim društvima raste broj djece koja žele biti društveno korisna i kasnije to krunisati i obrazovanjem. Međutim, ostaju uskraćeni za taj period obrazovanja, pa traže alternativne i slične stručne spreme. Svake godine vatrogasna oprema i oprema za spašavanje doživljava ekspanziju u tehničkim dostignućima i pomjeraju se granice kako funkcionalno tako i digitalno i tehnički i fizički pa i naučnoistraživački. Stoga sam odlučio ići dalje i učiti da bih mogao razumjeti bar jedan dio velike sfere koja se zove zaštita od požara. To je razlog zašto sam se upisao na Visoku školu „CEPS - Centar za poslovne studije“, smjer „Zaštita od požara". To je bila jedina visokoškolska ustanova u BiH koja je nudila baš taj pomenuti studijski program. 

CEPS: Koje su prednosti Vašeg obrazovanja i znanja stečenog na CEPS-u za Vaš posao?

FAHRI FRLJ: Prednost je u tome što nastavni plan i program prilagođen današnjim potrebama tržišta rada. I svake godine se dopunjava sa novim gradivom koje je aktuelno. Tako da edukacija novih studenata ne stagnira. To je ono što pravi razliku u kvaliteti između CEPS-a i ostalih visokoškolskih ustanova.

CEPS: Sa trenutnog gledišta, da li imate neku sugestiju da kvalitet obrazovanja na visokoškolskoj instituciji CEPS bude još bolji?

FAHRI FRLJ: Dok sam još bio student imao sam želju da u novoizgrađenom objektu naše visoke škole imamo jedan kabinet sa opremom za studente smjera zaštite na radu i zaštite od požara. Tako sam sebi postavio za cilj da budem ja taj koji će se upisati u trajno dobro za sve buduće  studente i opremiti jedan kabinet opremom. Ponosno mogu reći da sam uspio ostvariti taj cilj. 

CEPS: Da li biste željeli da pomognete unapređenju kvaliteta studija na Visokoj školi CEPS? Ako da, kako?

FAHRI FRLJ: Naravno. Danas zbog novonastale situacije sa pandemijom jako su aktuelne Online posjete i razgovori tako da uvijek možemo razmjeniti informacije i ponuditi našim studentima nešto novo i korisno. 

CEPS: Da li možete dati neki savjet za buduće inžinjere Zaštite od požara?

FAHRI FRLJ: Budite aktuelni, posjećujte seminare, sajmove, prezentacije, ljetne škole, vježbe, debate, okrugle stolove, jer na tim mjestima možete upoznati svog novog radnog kolegu ili poslodavca. Ali, imajte na umu da je ulaznica za sve to znanje. 

Zahvaljujemo se Fahriju koji je nesebično s nama podijelio svoje iskustvo. Radujemo se nastavku saradnje naše visokoškosle ustanove i ostalih alumni predstavnika.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.