Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Akademska organizacija

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" u Kiseljaku ima svojstvo pravne osobe i organizirana je kao ustanova iz oblasti visokog obrazovanja.

U nastavnom procesu ustanova će primjenjivati međunarodne standarde što će osigurati međunarodnu akreditaciju čime će steći uvjete za nostrifikaciju diploma na elitnim visokoškolskim ustanovama u Europskoj Uniji. Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak uložila je trud u pronalaženje motiviranog nastavnog kadra kojeg čine profesori sa znanstvenih studija iz zemlje i inozemstva te stručnjaci iz gospodarske prakse koji će svoje znanje i iskustvo prenijeti studentima kako bi ih što bolje pripremili za samouvjeren odlazak na tržište rada i daljnje napredovanje.

Ciklusi u visokom obrazovanju i Europski sustav prijenosa bodova (ECTS)

Visoko obrazovanje koje se organizira se na Visokoj školi "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak:

- prvi ciklus vodi do akademskog zvanja završenog preddiplomskog studija [the degree of Bachelor] ili ekvivalenta, stečenog nakon najmanje tri godine redovnog studija (šest semestara) nakon stjecanja svjedodžbe o završenoj srednjoj školi, koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova.

Jedan semestar studija nosi 30 ECTS bodova u svakom ciklusu.

Pravo na akademsku titulu i zvanje

Završetkom stupnja prvog ciklusa stječe se pravo na određenu akademsku titulu, odnosno stručno zvanje u određenoj oblasti koje je definirano Pravilnikom o korištenju akademskih titula te stjecanju znanstvenih i stručnih zvanja.

Pristup visokom obrazovanju

Pristup Visokoj školi "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak imaju svi oni koji su završili četverogodišnju srednju školu u Bosni i Hercegovini ili inozemstvu.

Visokom obrazovanju kojim se bavi ova visokoškolska ustanova pristup neće biti ograničen, izravno ili neizravno, prema bilo kojoj stvarnoj ili pretpostavljenoj osnovi, kao što su: spol, rasa, seksualna orijentacija, fizički ili drugi nedostatak, bračno stanje, boja kože, jezik, vjeroispovijest, političko ili drugo mišljenje, nacionalno, etničko ili socijalno porijeklo, veza s nekom nacionalnom zajednicom, imovina, rođenje, starosna dob ili neki drugi status.

Učenici koji su srednju školu završili u inozemstvu, dokaz o završenoj školi, svjedodžbi ili diplomu, podnose na ocjenu nadležnoj instituciji koja uzima u obzir kriterije i procedure za priznavanje stranih kvalifikacija, ustanovljene u skladu s principima Konvencije o priznavanju kvalifikacija u visokom obrazovanju u europskoj regiji. Priznat će se, u pravilu, svjedodžbe ili diploma koje pokazuju nivo obrazovanja koji se suštinski ne razlikuje od obrazovanja u Bosni i Hercegovini i koje nositelju daju pravo da se prijavi na Visoku školu "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.