Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Kontakt informacije

Naziv visokoškolske ustanove:
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" u Kiseljaku

Sjedište i mjesto izvođenja studija:
Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak

Telefoni:
+387 (0)30 875 208
+387 (0)30 875 221

Fax:
+387 (0)30 875 245

Info centar Sarajevo, Zmaja od Bosne 4
tel: 033 209 011, mob: 061 788 927

Info centar Banja Luka, Vojvode Stepe Stepanovića 132
mob: 066 878 789

E-mail: info@ceps.edu.ba

Radno vrijeme studentske službe:
ponedjeljak-petak od 8 do 17 sati
subota 8-14 sati

Žiro račun: 3383402249882310 UniCredit Bank d.d. BiH

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.