Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Matični podaci

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton, donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za osnivanje Visoke škole "Centar za poslovne studije" u Kiseljaku od početka akademske 2010./2011. godine, broj: 03-38-25/10-2 dana 12.05.2010. godine.

Rješenje kojim se odobrava osnivanje i rad visokoškolske ustanove Visoke škole "Centar za poslovne studije" sa sjedištem u Kiseljaku, na adresi Rauševac 2, od akademske 2010./2011. godine, broj: 03-38-25/10-6 dana 29.06.2010. godine, donijelo je Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton. Istim Rješenjem Visoka škola "Centar za poslovne studije" u Kiseljaku upisana je u Registar visokoškolskih ustanova resornog ministarstva pod brojem 022, na stranici 00022.

Rješenje o početku obavljanja djelatnosti i obavljanju standardiziranje klasificirane djelatnosti Visoke škole "Centar za poslovne studije" u Kiseljaku, broj: 03-38-25/10-8 od 28.07.2010. godine donijelo je Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton.

Vlada Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton je dala suglasnost za osnivanje Visoke škole "Centar za poslovne studije" u Kiseljaku, broj: 01-02-289/2010 od 24.08.2010. godine. Visoka škola "Centar za poslovne studije" u Kiseljaku upisana je u sudski registar Općinskog suda u Travniku, broj: 051-0-Reg-10-000442 od 08.09.2010. godine, MBS: 51-05-0079-10. Visoka škola " CEPS-Centar za poslovne studije" u Kiseljaku je od Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton, Rješenjem broj: 03- 38-13/13 od 25.02.2013. dobila statusnu promjenu i uvođenje novih studijskih programa.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.