Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
Misija Formirati vrsne stručnjake i upravljački sposobne kadrove, kao i etične visokoobrazovane ljude koji će u svakom pogledu prednjačiti u svojim životnim i radnim sredinama.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" je suvremena institucija, koja svoj program permanentno usklađuje sa zahtjevima tržišta rada i procesima u nacionalnoj, europskoj i globalnoj ekonomiji, prepoznavajući potrebe i trendove te izgrađujući studente u besprijekorno obrazovane, sadašnjim i budućim izazovima dorasle stručnjake u oblastima za koje je akreditirana.

Naša misija jest razvijanje obrazovnog programa koji će svakog studenta motivirati da prepozna svoje mogućnosti i svoje sposobnosti usmjeri u obrazovanje, ostvarujući pri tome svoje osobne ambicije i djelujući na korist cjelokupnoj društvenoj zajednici.

Isto tako, misija ove Visoke škole je stvoriti odgovarajuće stručne uvjete koji će omogućiti kvalitetno školovanje kadrova za poslove iz područja: Prometa (sa studijskim smjerovima: cestovni promet i željeznički promet); Poslovne ekonomije (sa studijskim smjerovima: financije i računovodstvo, menadžment i menadžment javnog sektora i uprave); Studija sigurnosti (sa studijskim smjerom: kriminalistika); Zaštite na radu i zaštita od požara (sa studijskim smjerovima: zaštita na radu i zaštita od požara); Energetike (sa studijskim smjerovima: gospodarenje energijom i energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije, održavanje energetskih postrojenja i termotehnika), Zdravstvenih studija (sa studijskim smjerovima: sestrinstvo, sanitarni inženjering, gerijatrija i fizioterapija) i Informacijske tehnologije (sa studijskim smjerom: informacijski sistemi i tehnologije).

U tu svrhu Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" će se koristiti svim raspoloživim domaćim i inozemnim izvorima znanja i struke te tako pružiti studentima adekvatno znanje.

Misija Visoke škole "CEPS-Centar za poslovne studije" nije samo formirati vrsne stručnjake i upravljački sposobne kadrove nego i etične visoko obrazovane ljude koji će u svakom pogledu prednjačiti u svojim životnim i radnim sredinama.

Spojem znanstveno rada i obrazovne usluge, rukovodeći se potrebama okruženja i korisnika naših usluga, kreirali smo visokokvalitetne nastavne programe koji se odnose na dodiplomske studije.

Kroz kontinuirani profesionalni razvoj i istraživanje stvaramo dinamičnu obrazovnu zajednicu koja je fokusirana na stalno poboljšanje kvalitete procesa obrazovanja.

Naš cilj je da studentima pružimo vrhunska znanja i stvorimo lidere i stručnjake, sposobne da se uhvate u koštac s novim izazovima kako u privatnom, tako i u javnom sektoru.

Nastavno osoblje Visoke škole "CEPS-Centar za poslovne studije" metodologijom koju primjenjuje u svom radu sa studentima, potiče ih na timski rad, posebnim metodama kod studenata razvija sposobnost za inovativno mišljenje, inovativan pristup problemima, sposobnosti za implementaciju najnovijih tehnologija u područjima djelovanja.

Temeljna misija kojom smo se vodili, pri osnivanju Visoke škole "CEPS-Centar za poslovne studije" je da našim studentima omogućimo da razviju sposobnost efektivne komunikacije i efikasnosti u radu sa korisnicima usluga koje pružaju i radnim kolektivom, kako verbalne tako i pisane, uporabom odgovarajuće terminologije, kao i razumijevanje važnosti potrebe za cjeloživotnim učenjem-obrazovanjem.

Vizija Želimo postati vodeća visoka škola u regiji prepoznatljiva po kvaliteti svojih diplomaca.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" zamišljena je kao ustanova za visoko obrazovanje i istraživanje u području ekonomskih, prometnih, društvenih, tehničkih znanosti i zdravstenih studija koja će biti otvorena za studente i znanstvenike i koja će pružati usluge visokoškolskog obrazovanja najviše kvalitete.

Vizija Visoke škole se temelji na ideji da ova Visoka škola postane vodeća Visoka škola u regiji prepoznatljiva po kvaliteti svojih diplomaca. Prvenstveni cilj poslovanja u narednom periodu mora biti održavanje kvalitete njenog rada u svim aspektima.

Moderna Visoka škola kakvu imamo i koja mora odgovoriti zahtjevima novog vremena podrazumijeva kvalitetan i prilagodljiv kadar, kako nastavni tako i nenastavni, spreman da se svakodnevno usavršava. U tom smislu, kada su resursi Visoke škole u pitanju, neophodno je nastaviti dobru praksu podrške i financiranja svih oblika stručnog usavršavanja nastavnika i suradnika.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" teži da razvije optimalan model akademskih studija, te mora i dalje ustrajati na dobrim vezama, kontaktima i suradnji sa gospodarskim okruženjem.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije", po uzoru na moderne europske škole ovakve vrste, je potpisala veliki broj ugovora o poslovnoj suradnji koji su već konkretizirani kroz zajedničke projekte, pružanje raznih usluga Visoke škole, učešće poduzeća u izmjenama i poboljšanju studijskih programa, kao i stručnu praksu i odabir kadrova – naših diplomaca od strane gospodarskih subjekata.

Ciljevi Obrazujemo stručnjake u područjima našeg djelovanja, a svoj rad smo planirali na zdravim temeljima u koje je utkano da je jedino mjerilo koje priznajemo stručnost.

Krajnji cilj našeg rasta smo postavili na početku, ne želimo raditi biznis ponudom velikog broja studijskih programa da bi imali za svakoga po nešto, ne želimo se udruživati u razne konzorcije, korporacije, interesne skupine u bilo kom obliku, ne želimo prividno biti veliki, jaki, moćni, nego želimo biti baš mi, kvalitetni, prepoznatljivi po svojoj izvrsnosti, mi kojima kvantitet nije pojam uspješnosti, nego kvaliteta.

Svjesni odgovornosti posla kojim se bavimo, obrazujemo stručnjake u područjima našeg djelovanja, a svoj rad smo planirali na zdravim temeljima u koje je utkano da je jedino mjerilo koje priznajemo stručnost. Stoga, ne bi željeli da izgleda neambiciozno, ali strategija postavljena na početku, je da u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima u djelujemo u visokom obrazovanju od prvog stupnja, odnosno 180 ili 240 ECTS bodova u skladu s Bolonjskim procesom. Za navedeno smo izgradili sve preduvjete da to možemo raditi kvalitetno i odgovorno, što je rješenjima za rad i potvrdilo Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije", se opredijelila za strategiju osiguranja kvaliteta i usvojila dokument Poslovnik o kvaliteti, uveli smo sustav upravljanja kvalitetom kako bi bili ostvareni osnovni ciljevi usvojene politike kvalitete–visok nivo kvalitete usluga obrazovanja uz zadovoljstvo korisnika–studenata i okruženja, kvaliteta u svim fazama poslovnog procesa i razvoj organizacijske kulture kvalitete, uz stalno obrazovanje i usavršavanje zaposlenih i stalna komunikacija sa okruženjem.

Radi ostvarivanja kratkoročnih i dugoročnih ciljeva Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" je odabrala strategiju sljedećih, jasno utvrđenih, odrednica:

- stvaranje i unapređivanje studijskih programa koji će svojim sadržajima i metodama najbolje odgovarati različitim potrebama tržišta rada za suvremenim obrazovanim poslovnim stručnjacima;

- otvaranje podružnica u regiji;

- stalna izobrazba i usavršavanje zaposlenih;

- kontinuirano osuvremenjivanje organizacije rada i sredstava rada;

- usklađivanje prostornih kapaciteta s identificiranim potrebama tržišta rada i planiranim brojem polaznika studija;

- primjenu suvremenih metoda prijenosa znanja kako bi se korištenjem svih dostupnih izvora ostvarila najveća moguća kvaliteta predavanja po uzoru na najuspješnije poslovne škole u svijetu, u tu svrhu Visoka škola će studentima omogućavati stjecanje praktičnih iskustava, posjetama renomiranim tvrtkama u BiH i inozemstvu, predavanjima vrhunskih profesora, razmjenom studenata i dodatnim seminarima u skladu s interesima studenata za određene teme;

- stalnu dvosmjernu komunikaciju sa studentima, predavanjima, seminarima, vježbama, individualnim konzultacijama i onim preko interneta te radom u suvremeno opremljenim informatičkim laboratorijima. Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" želi na taj način unaprijediti obrazovanje radi stvaranja stručnjaka u oblastima za koje je registrirana koji će svojim znanjem moći konkurirati rame uz rame s studentima sa prestižnih visokoškolskih ustanova;

- fleksibilnost u sklopu kontinuiranog vrednovanja obrazovnog procesa u skladu s interesima studenata i njihovim željama. Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije", omogućava uvjete za optimalan prijenos znanja i vještina komunikacijom kadra Visoke škole i studenata, čime se potiče međusobno razumijevanje i povjerenje te studenti postaju aktivni sudionici u vlastitom obrazovanju, što je osobito vrijedno za komunikaciju studenata s budućim poslodavcima, ali i za izgradnju samopouzdanja i otkrivanja osobnih vrijednosti.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.