Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

ODRŽANE STUDENTSKE KONFERENCIJE NA STUDIJSKIM PROGRAMIMA PROMET/SAOBRAĆAJ I ZAŠTITA NA RADU I ZAŠTITA OD POŽARA NA TEME „PLANOVI ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI I NJIHOV ZNAČAJ ZA GRADOVE“ I „STANDARDI IZ OBLASTI LIČNE ZAŠTITNE OPREME“

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 9.6.2021. u 15:00h

U tehničkom kabinetu Visoke škole „CEPS-Centar za poslovne studije“ u sklopu menifestacije Studentske konferencije „Želim znati više!“ održane su konferencija za studijske programe Promet/Saobraćaj i Zaštita na radu i zaštita od požara. Tematske cjeline konferencija koje su studenti obrađivali su „Planovi održive urbane mobilnosti i njihov značaj za gradove“ i „Standardi iz oblasti lične zaštitne opreme“.

U sklopu studentske konferencije za studijski program Promet/Saobraćaj prikazan je koncept Planova održive urbane mobilnosti zajedno sa njegovim fazama i alatima, nakon čega su predstavljena rješenja iz svjetske prakse o različitim aktivnostima gradske mobilnosti, a posebno su istaknuti pješačenje, biciklizam, Bus Rapid sistemi i urbana logistika.

Cilj studentske konferencije je bio da se studenti upoznaju sa novim konceptom planiranja i politikom održive urbane mobilnosti, metodama poboljšanja mobilnosti i pristupačnosti, te zaštite okoliša i zdravlja građana. Dati su odgovoriti na pitanja Šta čini SUMP korisnim za jedan grad? Koje uspješne priče mogu biti primjenjene u Bosni i Hercegovini? i Koje aktivnosti se mogu provesti za podizanje svijesti javnosti o održivoj urbanoj mobilnosti?

U zaključku je istaknuto da urbana mobilnost i planovi održive urbane mobilnosti postaju sve važniji u gradovima u kojima postoji preopterećenje saobraćajnica, prekomjerna upotreba ličnih automobila, povećano zagađenje zraka i zagađenje bukom, te drugih negativnih uticaja saobraćaja. Kroz kratku analizu Smjernica i alata za izradu Planova održive urbane mobilnosti uvidjeli smo da je neophodna sinergija svih interesnih grupa, a na posebno mjesto ovi planovi stavlja građane i njihove zahtjeve. Stoga je potrebno u budućnosti prilikom izrade strategije razvoja nekog grada ili saobraćajne strategije ugraditi pristup rješavanja problema urbanih sredina i njihovih gravitacijskih zona, prikazanih tokom ove studentske konferencije, kako bi se na lokalnom i regionalnom nivou pristupilo izradi planova održive urbane mobilnosti.

Što se tiče studentske konferencije za studijski program Zaštita na radu i zaštita od požara tokom studentske konferencije prezentovani su ključni aspekti koji se tiču međunarodne, evropske i bosanskohercegovačke standardizacije kojom se propisuje lična zaštitna oprema, te prikazana lična zaštitna sredstva za zaštitu: glave, trupa, ruku i nogu.

Cilj studentske konferencije je bio da studenti spoznaju važnost standardizacije u oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, upozanju se sa sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima koje treba da ispuni lična zaštitna oprema, te da znaju prepoznati certificiranu i testiranu zaštitnu opremu.
U zaključku je istaknuto da je od velike važnosti način korištenja zaštitne opreme, te da je potrebno povesti računa o opštim, sigurnosnim i zdravstvenim zahtjevima koje treba da ispunjava svaka zaštitna oprema. Stoga posebna pažnja se posvećuje njenoj usklađenost sa ISO, EU i standardima Bosne i Hercegovine. Bosanskohercegovački standardi (BAS) za ličnu zaštitnu opremu su u značajnoj mjeri preuzeti iz evropskih normi na engleskom jeziku.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.