Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

PREGLED IMPLEMENTIRANIH ERASMUS+ AKTIVNOSTI NASTAVNIKA VISOKE ŠKOLE CEPS U RAZDOBLJU JUNI/JULI 2022

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 1.8.2022. u 16:35h

Međunarodna saradnja na Visokoj školi „CEPS-Centar za poslovne studije“ Kiseljak je bila jako produktivna tokom 2021-2022. akademske godine. To se može vidjeti i u protekla dva mjeseca. Nastavnici i administrativno osoblje su, u okviru ERASMUS+ programa mobilnosti, imali priliku posjetiti partnerske visokoškolske institucije iz Španije, Češke, Hrvatske, Slovačke i Turske. Implementirane su ukupno 23 odlazne mobilnosti u svrhu učenja i podučavanja. 

U periodu od 30.05-03.06.2022. godine nastavnici Visoke škole CEPS posjetili su Veleučilište u Bjelovaru (Hrvatska). Tokom njihovog boravka, razgovaralo se o uspješnoj implementaciji Međunarodne studentske konferencije na temu „ODRŽIVI RAZVOJ U TVOJIM RUKAMA“, koju su, kao partneri, zajednički organizovali 23.05.2022. godine na Visokoj školi „CEPS-Centar za poslovne studije“ u Kiseljaku. 

Od 06.06-10.06.2022. godine Pred. VŠ Nermin Palić i Pred. VŠ Samir Ščetić su bili u posjeti visokoškolskoj instituciji CIPFP Luis Suner Sanchis u Valenciji (Španiji), a tokođer, tom prilikom su posjetili još jednu partnersku instituciju CIPFP Valle de Elda. Tokom posjete, nastavnici su imali priliku obići kapacitete visokoškolskih institucija, upoznati se s kakvom opremom za praktične vježbe raspolažu, te razgovarati o mobilnostima studenata Visoke škole CEPS na ove dvije institucije. Također, bilo je govora o projektima mikromobilnosti i instalaciji električnih punionica. Pored toga, organizovana je i cjelodnevna posjeta luci Valencija „Valenciaport“, kao jednoj od najvećih evropskih i svjetskih luka, pri čemu su održana predavanja o poslovanju luke i njenim kapacitetima, te je nakon toga upriličena i posjeta direkciji i kapacitetima kojima luka raspolaže. 

U periodu od 13.06.2022 – 17.06.2022. nastavnici Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak su u okviru ERASMUS+ projekta za mobilnost profesora boravili na Univerzitetu u Prešovu iz Slovačke. Pred. VŠ Džemal Cinac, Pred. VŠ Semir Oglečevac i Pred. VŠ Suzana Plejić su tokom boravka posjetili Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju, Fakultet za sport i Pedagoški fakultet. Tokom mobilnosti obavljeno je nekoliko sastanaka sa nastavnicima i službama partnerske institucije u cilju novih mogućnosti apliciranja za Evropske projekte, kao i implementacije međunarodnih praksi studenata, za šta postoji velika zainteresovanost obje institucije. 

U sedmici od 27.06.2022 – 01.07.2022. nastavnici Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ su u okviru ERASMUS+ projakta za mobilnost profesora boravili u Istanbulu, na Istanbul Bilgi Univerzitetu. Nastavnici su imali priliku da se upoznaju sa radom partnerske institucije, a prilikom obilaska su posjetili Fakultet za inžinjerstvo i prirodne nauke, kao i biblioteku Bigli Univerziteta. Tokom mobilnosti obavljeno je nekoliko sastanaka sa nastavnicima i službama partnerske institucije u cilju novih mogućnosti apliciranja za Evropske projekte, kao i implementacije međunarodnih praksi studenata, za šta postoji velika zainteresovanost obje institucije. Posebno je važno naglasiti da je dogovoreno unapređenje saradnje i poboljšanje kvalitete u oblasti rada biblioteke. Na sastanku je ponuđena opcija besplatnog pristupa i korištenja naučnih baza podataka kojima raspolaže Bilgi Univerzitet, a koje bi mogli koristiti nastavnici i studenti Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“. 

U istom periodu nastavnici Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak su u okviru ERASMUS+ projekta mobilnosti boravili na Univerzitetu u Prešovu u Slovačkoj. Nastavnici su su tokom boravka posjetili Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju. Tokom mobilnosti obavljeno je nekoliko sastanaka sa nastavnicima i službama partnerske institucije u cilju novih mogućnosti apliciranja za Evropske projekte, kao i implementaciji studentskih mobilnosti u narednoj akademskoj godini. Pored toga, nastavnici su prisustvovali i svečanoj dodjeli diploma za studente Univerziteta u Prešovu. 

Od 04.07-08.07.2022. godine direktor Visoke škole CEPS i voditelj međunarodne saradnje posjetili su Poslovno Veleučilište Zagreb. Na sastancima sa službama razgovoralo se o međunarodnim projektima i stečenim dosadašnjim iskustvima, te predloženi koraci za buduću saradnju. Također, donešen je zaključak da je u narednoj  akademskoj godini jako važno implementirati što veći broj studentskih mobilnosti. 

U periodu od 18.07-22.07.2022. osam nastavnika Visoke škole CEPS učestvovalo je u ERASMUS+ međunarodnoj razmjeni osoblja. Četiri profesora su posjetila Univerzitet Bilgi iz Istanbula, a četiri Viskou školu Škoda Auto iz Mlade Boleslave (Češka). Tom prilikom su nastavnici prisustvovali sastancima sa službama institucija domaćina, a sve u svrhu što bolje i uspješnije buduće saradnje. Jedan od ciljeva mobilnosti je bio razvijanje mogućnosti za dalju profesorsku, administrativnu i studentsku razmjenu. Također, gostujući profesori su predstavili Visoku školu “CEPS – Centar za poslovne studije“ i provedene aktivnosti tokom 2021/2022. akademske godine.

 

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.