Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA „FAKULTETOM ZA MENADŽMENT“ HERCEG NOVI (CRNA GORA)

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 21.11.2023. u 09:42h

Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka i „Fakultet za menadžment“ iz Herceg Novog (Crna Gora) potpisali su Sporazum o naučnoj obrazovnoj i stručnoj saradnji.

Strane će međusobno sarađivati kroz razmjenu studenata i nastavnog osoblja, zajedničkog izvođenja kratkih programa obrazovanja,  mogućnost zajedničkog organiziranja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, radionica, razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovu reciprociteta, izradu zajedničkih istraživačkih projekata, poticaj aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije, proučavanje problema od zajedničkog interesa i pronalaženje najboljih načina njihovog rješavanja, i druge oblike suradnje od zajedničkog interesa.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.