Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA VELEUČILIŠTEM IVANIĆ-GRAD (REP. HRVATSKA)

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 25.11.2023. u 12:00h

Direktor Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije” dr. sc. Mirzo Selimić i dekan Veleučilišta Ivanić-Grad dr. sc. Mile Marinčić potpisali su dana 23.11.2023. godine sporazum o saradnji. 

Strane će međusobno sarađivati kroz Erasmus + razmjenu studenata i nastavnog osoblja, zajedničkog izvođenja kratkih programa obrazovanja,  mogućnost zajedničkog organiziranja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, radionica, razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovu reciprociteta, izradu zajedničkih istraživačkih projekata, poticaj aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije, proučavanje problema od zajedničkog interesa i pronalaženje najboljih načina njihovog rješavanja, i druge oblike suradnje od zajedničkog interesa.  

Uz dekana Veleučilišta Ivanić – Grad sastanku su prisustvovali: glavni tajnik Tibor Kralj, dipl. iur., voditeljica projekta Erasmus + i međunarodne suradnje s drugim visokim učilištima, Valentina Šipuš, dipl. kateh., sv. spec. soc. pol., pred., koordinatorica tajništva, Višnja Božić Kušar, mag. prim. educ., pročelnik Odjela Fizioterapija, Mark Tomaj, univ. mag. physioth., pred. i pročelnik Odjela Sestrinstvo, Alen Breček, mag. med. techn., pred.. 

Predstavnici CEPS-a pored direktora bili su: prof.dr. Zenaid Đelmo (predsjednik Senata), dr. sc. Nermin Palić (voditelj studija Promet), dr. sc. Adnan Dizdar (voditelj studija Zdravstvene studije), dr. sc Tarik Humačkić (voditelj Studij sigurnosti), Pred. VŠ Samir Ščetić (voditelj studija IT-a), Pred. VŠ Dario Marušić (studij Energetika) i dr. sc. Irmelina Karić (Zdravstvene studije). 

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.