Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

O nama

Ideja za osnivanje Visoke škole "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, kao ustanove utemeljene na neprofitabilnim načelima, rođena je prvenstveno, kako bi se ostvarila potreba za produciranjem visokoobrazovanih stručnjaka koji će uspješno odgovarati suvremenim poslovnim izazovima te podizanju razine kvalitete visokoškolske poduzetničke edukacije u Bosni i Hercegovini.

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton, donijelo je Odluku o davanju suglasnosti za osnivanje Visoke škole "Centar za poslovne studije" u Kiseljaku od početka akademske 2010./2011. godine, broj: 03-38-25/10-2 dana 12.05.2010. godine.

Rješenje kojim se odobrava osnivanje i rad visokoškolske ustanove Visoke škole "Centar za poslovne studije" sa sjedištem u Kiseljaku, na adresi Rauševac 2, od akademske 2010./2011. godine, broj: 03-38-25/10-6 dana 29.06.2010. godine, donijelo je Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton. Istim Rješenjem Visoka škola "Centar za poslovne studije" u Kiseljaku upisana je u Registar visokoškolskih ustanova resornog ministarstva pod brojem 022, na stranici 00022.

Rješenje o početku obavljanja djelatnosti i obavljanju standardiziranje klasificirane djelatnosti Visoke škole "Centar za poslovne studije" u Kiseljaku, broj: 03-38-25/10-8 od 28.07.2010. godine donijelo je Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton.

Vlada Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton je dala suglasnost za osnivanje Visoke škole "Centar za poslovne studije" u Kiseljaku, broj: 01-02-289/2010 od 24.08.2010. godine. Visoka škola "Centar za poslovne studije" u Kiseljaku upisana je u sudski registar Općinskog suda u Travniku, broj: 051-0-Reg-10-000442 od 08.09.2010. godine, MBS: 51-05-0079-10. Visoka škola " CEPS-Centar za poslovne studije" u Kiseljaku je od Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton, Rješenjem broj: 03- 38-13/13 od 25.02.2013. dobila statusnu promjenu i uvođenje novih studijskih programa.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.