Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Energetika

Energetika je privredna djelatnost koja se bavi proučavanjem i iskorištavanjem različitih izvora energije te proizvodnjom električne energije. Bitna je za razvoj čitavog društva. Suvremeni gospodarski razvoj neke zemlje u potpunosti ovisi od raspoloživih izvora energije, njihove iskorištenosti i primjene u proizvodnji i potrošnji.

Energetika je također visoko profitabilna grana gospodarstva. Takav primjer je ogromni ekonomski razvoj zemalja koji posjeduju izvore nafte i gasa.

Najveći i najznačajniji energetski izvor jeste vodeni potencijal ili vodena energija. Primjer su hidrocentrale, koje se grade na rijekama, ili pregrađivanje rijeke i stvaranje vještačke akumulacije ili jezera.

Pokretanjem studija Energetike na Visokoj školi "CEPS-Centar za poslovne studije" u Kiseljaku, Bosna i Hercegovina, te ostali interesanti iz okolne regije i inozemstva, dobiti će jedinstveno mjesto za obrazovanje i razvoj stručnjaka i poslova vezanih uz nove tehnologije na polju energetike i okoliša.

Inicijativa je krenula od menadžmenta Visoke škole, a kako je riječ o iznimnom pothvatu s ogromnim znanstvenim i praktičnim potencijalom, jer takvog studija zasad nema ni u Bosni i Hercegovini ni u cijeloj široj regiji, ova ideja je naišla na plodno tlo u znanstvenim i akademskim krugovima.

Da Bosna i Hercegovina ne bi ostala na praksi uvoza stranih znanja, tehnologija i proizvoda, svi shvaćaju potrebu obrazovanja vlastitih kadrova. Nastavnički kadar imamo među znanstvenicima koji već rade na našoj Visokoj školi "CEPS-Centar za poslovne studije" i na srodnim fakultetima u bližem okruženju, a studente očekujemo među odlikašima gimnazija i stručnih škola šire regije, jer komu to nije zanimljivo?

Studijski program je otvoren i prilagođen za pokretljivost studenata, slobodno kretanje studenata, pristup studiranju i učenju i potrebnim servisima te slobodnu razmjenu nastavnika i istraživača sukladno Bolonjskom procesu. Programi su usporedivi sa sličnim programima iz inozemstva te su izraženi u ECTS bodovima s mogućnošću izvođenja dijela programa na engleskom jeziku.

Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost

Znanjima i vještinama koje stječu završetkom studija diplomanti Gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti biti će osposobljeni za samostalno obavljanje poslova vezanih uz sustavno gospodarenje energijom, primjenu mjera energetske učinkovitosti te održivog razvoja gospodarenja energijom.

Diplomanti Gospodarenja energijom i energetske učinkovitosti biti će, također, osposobljeni za obavljanje poslova na području promicanja energetske učinkovitosti i održivog gospodarenja energijom, kontinuiranog praćenja novih tehnologija u području energetske učinkovitosti, uštede energije i primjene novih tehnologija u području obnovljivih izvora energije, zatim poslova u domeni građenja, grijanja i klimatizacije i dr.

Obnovljivi izvori energije

Znanja i vještine, te mogućnosti obavaljanja poslova koje stječu diplomanti Obnovljivih izvora energije su pružanje konkretnih savjetodavnih usluga vladama industrijaliziranih i zemalja u razvoju - vezanih za politiku korištenja obnovljivih izvora energije, transfer tehnologija, izgradnja i podizanje kapaciteta u oblasti korištenja obnovljive energije te istraživanje i razvoj, izgradnja, financiranje i eksploatacija obnovljivih izvora energije radi osiguranja pouzdane i ekonomične proizvodnje električne energije i mnogi drugi.

Održavanje energetskih postrojenja

Diplomanti Održavanja energetskih postrojenja stječu znanja i mogućnosti obavljanja poslova održavanja i remonta energetskih postrojenja i opreme, izgradnje, održavanja i remonta industrijskih postrojenja i opreme, a da pri tome osiguraju uvjete za ispunjenje visokih zahtjeva za kvalitetu i utjecaj na okoliš, zdravlje i sigurnost, zatim optimiziranje potrošnje energenata, automatizacija energetskih sustava, smanjenja troškova održavanja itd.

Termotehnika

Diplomanti studija Termotehnike stječu znanja i vještine te tako ostvaruju mogućnosti zaposlenja u izradi konstrukcija, upravljanja, postavljanja i održavanja uređaja za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju te njihovih elemenata kao što su pumpe, ventilatori, kompresori itd.

Također stječu znanja različitih primjena termotehničkih sustava npr. grijanja stambenih zgrada, ventilacija industrijskih objekata, klimatizacija računalskih instalacija i sl., s naročitom pažnjom na racionalno korištenje energije uz upotrebu obnovljivih izvora energije, gdje je to moguće.

Stečeni naziv nakon završetka studija

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost:

- Preddiplomski studij Energetika, studijski smjer Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer gospodarenja energijom i energetskom učinkovitosti s ukupno 180 ECTS bodova.

- Preddiplomski studij Energetika, studijski smjer Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer gospodarenja energijom i energetskom učinkovitosti s ukupno 240 ECTS bodova.

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Obnovljivi izvori energije:

- Preddiplomski studij Energetika, studijski smjer Obnovljivi izvori energije, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer obnovljivih izvora energije s ukupno 180 ECTS bodova.

- Preddiplomski studij Energetika, studijski smjer Obnovljivi izvori energije, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer obnovljivih izvora energije s ukupno 240 ECTS bodova.

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Održavanje energetskih postrojenja:

- Preddiplomski studij Energetika, studijski smjer Održavanje energetskih postrojenja, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer održavanje energetskih postrojenja s ukupno 180 ECTS bodova.

- Preddiplomski studij Energetika, studijski smjer Održavanje energetskih postrojenja, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer održavanje energetskih postrojenja s ukupno 240 ECTS bodova.

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Termotehnika:

- Preddiplomski studij Energetika, studijski smjer Termotehnika, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer termotehnika s ukupno 180 ECTS bodova.

- Preddiplomski studij Energetika, studijski smjer Termotehnika, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer termotehnika s ukupno 240 ECTS bodova.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.