Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Informacijske tehnologije

Studijski program Informacijske tehnologije, sa smjerom Informacijski sistemi i tehnologije ima temeljni cilj kvalitetnu edukaciju studenata koji će moći uspješno raditi na planiranju, projektiranju, izgradnji i održavanju informacijskih sistema u privatnom i javnom sektoru.

Razina znanja i razumijevanja koje student stiče dovoljna je da omogući profesionalna inženjerski rad i rješavanje srednje složenih problema u praksi. Kroz opća znanja o informacijskim sistemima i tehnologiji, student je osposobljen da izrađuje programsku potporu, implementaciju rješenja, učinkovito korištenje računara na razini operativnog sistema i uredskih aplikacija te oblikovanje baza podataka.

Potreba za naznačenim profilom kadrova evidentna je iz komparativne analize postojećeg stanja broja i kvalitete kadrova koji rade na sličnim poslovima u Bosni i Hercegovini i razvijenim zemljama koje mogu poslužiti kao primjer. Podatak da u Evropskoj uniji trenutno nedostaje oko 400 000 informatičkih stručnjaka ilustrira opravdanost osnivanja ovog studija na regionalnoj razini.

Informacijski sistemi i tehnologije

Nastavni program povezuje sistemski pristup i metode sa temeljnim inženjerskim znanjima iz domene informacijskih tehnologija. Tehnologija se promatra u širem smislu tako da uključuje integralno promatranje tehničkih rješenja. Razumjevanje i modeliranje organizacijskih procesa i potrebne informacijske podrške daje osnovu za uspješno poslovanje i djelovanje.

Školovanje tijekom trogodišnjeg /četverogodišnjeg studija informacijske tehnologije studentima daje praktična stručna znanja, potrebna da se uz najveću moguću efikasnost uklope u radne sredine na svojim radnim mjestima. Studijski program informacijske tehnologije organizira se za redovite i izvanredne studente.

Stručnost je temelj za razvoj i primjenu informacijskih tehnologija. Stručnost objedinjuje djelovanje uma i rada ruku. Stručnost u ICT sektoru je uspješna samo ako je inovativna i kreativna. Ona je osnova sigurnosti i studenata i predavača

Stečeni naziv nakon završetka studija

• Bakalaureat/ Bachelor – inženjer informacijskih sistema i tehnologija – 180 ECTS
• Bakalaureat/ Bachelor – inženjer informacijskih sistema i tehnologija – 240 ECTS

Stručni nazivi biti će usklađeni sa Zakonom o stručnim nazivima nakon njegovog donošenja.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.