Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Studiji

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" u Kiseljaku na poslovnoj adresi Ul. Josipa bana Jelačića bb je moderna visokoškolska obrazovno-znanstvena institucija, koja na temelju odobrenja Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Srednjobosanskog kantona/županije samostalno izvodi programe osnovnih akademskih preddiplomskih studija prvog (I.) ciklusa, po Bolonjskom procesu u trogodišnjem i četverogodišnjem trajanju u studijskim programima kako slijedi:

Studijski program: Studij sigurnosti
Smjer: Kriminalistika

Studijski program: Promet
Smjer: Cestovni promet; Željeznički promet

Studijski program: Poslovna ekonomija
Smjer: Financije i računovodstvo; Menadžment; Menadžment javnog sektora i uprave

Studijski program: Energetika
Smjer: Gospodarenje energijom i energetska učinkovitost; Obnovljivi izvori energije; Održavanje energetskih postrojenja; Termotehnika

Studijski program: Informacijske tehnologije
Smjer: Informacijski sistemi i tehnologije

Studijski program: Zdravstvene studije
Smjer: Sestrinstvo; Sanitarni inženjering; Fizioterapija; Gerijatrija

Studijski program: Zaštita na radu i zaštita od požara
Smjer: Zaštita na radu; Zaštita od požara

Studijski program: Pravne nauke
Smjer: Opće pravo

📁 Nastavni planovi i programi

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.