Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
Upisi

Upis studenata na Visoku školu „CEPS-Centar za poslovne studije“ se vrši na temelju objavljenog javnog natječaja u sredstvima javnog informiranja, nakon odobrenja upisne kvote studenata po pojedinom studijskom programu od strane Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanski Kanton.

Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju osobe sa završenom četverogodišnjom srednjom školom u BiH, koje su psihofizički sposobne za svladavanje nastavnog sadržaja kao i strani državljani i osobe bez državljanstva sa završenom srednjom školom u inozemstvu, nakon izvršene nostrifikacije, odnosno ekvivalencije svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju u inozemstvu.

Strani državljani i osobe bez državljanstva upisuju se na Visoku školu „CEPS“ pod istim uvjetima kao i državljani BiH ako međunarodnim konvencijama i ugovorima ako nije drugačije određeno.

Postupak upisa

Postupak upisa provodi se za sve pristupnike koji su u rokovima propisanim javnim natječajem za upis studenata ispunili Zamolbu za upis korištenjem Internet obrasca ili osobno u pisanoj formi popunili Upisni list, predali svu potrebnu dokumentaciju i uplatili trošak upisnih materijala te prvu ratu troškova studija.

Dokumenti potrebni za upis

Dokumenti potrebni za upis na preddiplomski studij:
- Zamolba za upis (preuzima se u studentskoj službi ili na web sajtu Visoke škole);
- Diploma o završenoj srednjoj četverogodišnjoj školi;
- Razredne svjedodžbe od 1. do 4. razreda srednje škole;
- Nostrifikacija diplome srednje škole ako je završena izvan BiH;
- Rodni list;
- Uvjerenje o državljanstvu;
- Dvije fotografije 4x6cm;
- Dokaz o uplati upisnog materijala;
- Dokaz o uplati prve (I.) rate studija;
- Upisni list (preuzima se u studentskoj službi);
- Semestralni list (preuzima se u studentskoj službi).

Dodatni dokumenti koji su obvezni za prelaznike s drugih visokoškolskih ustanova:
- Indeks prethodnog studija;
- Original prijepis ocjena prethodnog studija (ili ovjerena kopija indeksa) te kopija diplome za studente koji su diplomirali;
- Prijepis programa prethodnog studija za studije čiji program nije javno objavljen ili se program po kojem je student pohađao nastavu i položio ispit više ne provodi.

Svi navedeni dokumenti predaju se u ovjerenoj kopiji ili originalu.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.