Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Centar za klimu i održivost


Misija

Podsticanje kulture interdisciplinarne suradnje između istraživača, fakulteta, studenata i dionika iz lokalne zajednice radi zajedničkog suočavanja s kompleksnim izazovima održivosti i klimatskih promjena kroz istraživačke, obrazovne i podsticajne inicijative.

Vizija

Postati vodeći regionalni centar izvrsnosti, gdje se raznoliki dionici susreću kako bi surađivali, inovirali, razvijali i implementirali holistička rješenja koja promiču otpornost, održivost i prilagodbu klimatskim promjenama, doprinoseći prosperitetnoj i održivoj budućnosti za naše zajednice i planetu.

Ciljevi

1. Olakšati interdisciplinarne istraživačke projekte: Poticati suradnju između istraživača, fakulteta i studenata iz različitih disciplina kako bi se nosili s kompleksnim izazovima održivosti i klimatskih promjena.

2. Uspostaviti partnerstva i mreže: Stvaranje partnerstava s lokalnim i međunarodnim institucijama, organizacijama i stručnjacima radi promicanja interdisciplinarne suradnje, dijeljenja znanja i izgradnje kapaciteta.

3. Pružanje interdisciplinarnih obrazovnih programa: Osiguravanje seminara, radionica i obuka za studente, istraživače i članove zajednice kako bi unaprijedili svoje razumijevanje pitanja održivosti i klimatskih promjena.

4. Razvoj kulture održivosti: Integracija načela održivosti u kurikulum i radu visoke škole, potičući posvećenost održivosti i brigu o okolišu na cijeloj instituciji.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.