Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

jOiNEd For sUsTainability - bUilding climate REsilient communities in WB and EU (1FUTURE)

Naziv projekta:
jOiNEd For sUsTainability - bUilding climate REsilient communities in WB and EU

Skraćenica:
1FUTURE

Fond:
ERASMUS-EDU-2022-CBHE-STRAND-2

Trajanje:
36 mjeseci (2023-2026)

Abstrakt:
Privredni i društveni razvoj uvelike su pod uticajem klimatskih promjena. Od presudne je važnosti da sistem visokog obrazovanja doprinese izgradnji kapaciteta i interdisciplinarnog znanja za održivo društvo, sposobno bolje obnoviti naše ranjive ekonomije. Ulagači, osiguravatelji, kompanije, gradovi i građani diljem EU-a i Balkana trebali bi moći pristupiti podacima i razviti instrumente za integraciju klimatskih promjena u svoje prakse upravljanja rizikom. Ovaj je prijedlog relevantan za ciljeve i aktivnosti CBHE akcije i specifičnosti Programa II. temelji se na identificiranoj analizi potreba provedenoj u svakoj od ciljnih zemalja Regije 1 i ciljnih skupina i krajnjih korisnika. Širi cilj i specifični ciljevi projekta su u skladu sa sveobuhvatnim prioritetom EU-a “Green Deal”, kao projekta koji podupire djelovanje unutar sustava visokog obrazovanja za stvaranje zajednica otpornih na klimatske promjene.

Ciljevi projekta:
- Uvođenje holističkog pristupa klimatskim i održivim aktivnostima.
- Uključivanje ciljeva Green Deal-a u dnevni red visokih učilišta Zapadnog Balkana kao nužnost.
- Unaprijediti regionalne kapacitete u provedbi ciljeva Green Deala unutar sistema visokog obrazovanja, pokrećući djelovanje prema okolišu, klimatskim promjenama, održivosti i otpornosti.

Partneri u projektu:
1. Univerzitet u Tirani, Albanija
2. Hochschule fur Nachhaltige Entwicklung Eberswalde, Njemačka
3. Instituti Per Ruajtjen E Natyres Shqiptare Shoqata, Albanija
4. Universita Iuav Di Venezia, Italija
5. Agjencia Kombetare E Kerkimit Shkencor dhe Inovacionit, Albanija
6. Lunds Universitet, Švedska
7. Univerzitet u Novom Sadu, Srbija
8. Javna ustanova Univerzitet Crne Gore Podgorica, Crna Gora
9. Javna ustanova Univerzitet u Tuzli, BiH
10. Universiteti Politeknik i Tiranes, Albanija
11. Universiteti "Luarasi" Sh.p.k, Albanija
12. Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak, BiH
13. Ss. Cyril And Methodius University in Skopje, Sj. Makedonija
14. Association for Risk Management AZUR, BiH
15. Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine, BiH
16. Chamber of Commerce & Industry Tirana, Albanija
17. Engineers Chamber of Montenegro, Crna Gora
18. Građevinarstvo, nauka i praksa, GNP, Crna Gora

Uloga u projektu:
Partner / korisnik (BEN)

Web stranica projekta:
https://1future.feut.edu.al

Objave vezane za ovaj projekat:
· Održan Kick-off meeting u okviru 1Future projekta
· Promocija projekata na 4. međunarodnoj studentskoj konferenciji „Obrazovanje za održivi razvoj“
· Posjeta univerzitetu Lund u okviru 1Future projekta
· Promocija projekta na međunarodnoj konferenciji o praksama održivog razvoja na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i Španiji
· Održana prezentacija 1future projekta u prostorijama Privredne/Gospodarske komore Federacije Bosne i Hercegovine

Posts related to this project:
· Kick-off meeting within the 1Future project
· Promotion of the projects at the 4th international student conference "Education for sustainable development"
· Visit to Lund university within the 1Future project
· Promotion of project at the international conference on sustainable development practices at higher education institutions in Bosnia and Herzegovina and Spain
· Presentation of the 1future project at the Chamber of commerce of the Federation of Bosnia and Herzegovina< Natrag na projekte
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.