Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
Kontakt

E-mail: qa@ceps.edu.ba
Tel: +387 30 879 816

Studentski parlament
E-mail: sp-ceps@hotmail.com

Pravila studentskog predstavničkog tijela Visoke škole „CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
Osiguranje kvalitete

- Visoka škola „CEPS“ osigurava kontinuirani razvoj sustava kvalitete u svim aspektima svoga djelovanja.

- Visoka škola „CEPS“ će u okviru nastavnog i znanstveno - istraživačkog procesa organizirati i provoditi aktivnosti na osiguranju kvalitete visokog obrazovanja, u skladu s principima kvalitete u Europskom području visokog obrazovanja (engl. Europan Higher Education Area - EHEA), Europskim standardima i smjernicama za osiguranje kvalitete (European Standards and Guidelines – ESG) i pozitivnim propisima u Bosni i Hercegovini.

- Visoka škola „CEPS“ će u cijelosti uzeti u obzir smjernice o internom osiguranju kvalitete dogovorene na državnoj i međunarodnoj razini. Principi internog osiguranja kvalitete moraju biti usklađeni s principima institucionalne autonomije i pružati osnovu za stvarnu odgovornost Visoke škole „CEPS“ u okvirima domaćih i međunarodnih standarda kvalitete u oblasti visokog obrazovanja.

- Visoka škola „CEPS“ usvaja procedure vezane za osiguranje sustava kvalitete i standarda studijskih programa i diploma.

- Visoka škola „CEPS“ razvija i implementira strategiju za kontinuirano unapređenje kvalitete.

- Senat Visoke škole „CEPS“ vrši redovno preispitivanje i reviziju vlastitih nastavnih planova i programa, o čemu sačinjavaju odgovarajuće izvješće.

- Osiguranje kvalitete se provodi na svim studijskim programima na Visokoj školi „CEPS“, uz adekvatno sudjelovanje studenata.

- U cilju osiguranja kvalitete, Senat, najmanje jednom u četiri godine, vrši evaluaciju studijskih programa radi usklađivanja s novim znanstvenim saznanjima.

Prijedlozi, žalbe i molbe

Molimo Vas da Vaše prijedloge, zahtjeve, žalbe i molbe šaljete na e-mail adresu Povjerenstva za kvalitetu: qa@ceps.edu.ba.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.