Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Knjižnica

Knjižnica Visoke škole "CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak svojim fondom koji se kontinuirano nadopunjuje novim i aktualnim naslovima djelotvorno podržava realizaciju nastavnih programa preddiplomskih studija Prometa, Sigurnosnih studija, Poslovne ekonomije, Energetike i Zaštite na radu i zaštite od požara.

Sastavni dio knjižnice je i studentska čitaonica i učionica opremljena računalima i prostorom za učenje i čitanje. Knjižnica je zatvorenog tipa, usluge su dostupne isključivo nastavnicima i studentima Visoke škole "CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak, no studenti i nastavnici mogu se koristiti knjižnicom i nakon prestanka važenja studentskog statusa ili statusa nastavnika na ovoj ustanovi.

Baze podataka na Visokoj školi "CEPS - Centar za poslovne studije" u Kiseljaku

Pristup bazama podataka i E-bibliotekama cjelovitog i djelimičnog teksta na Visokoj školi "CEPS - Centar za poslovne studije" u Kiseljaku


Izdavaštvo

Časopis: "Društvena i tehnička istraživanja"

Razlozi za pokretanje časopisa su naučni, edukativni i društveni.

Naučne potrebe i opravdanost izlaženja časopisa su u funkciji prezentacije naučnih dostignuća na polju ekonomije, energetike, prometa, zaštite na radu i zaštite od požara, kriminalistike i sigurnosti kao i drugih disciplina koje se prožimaju sa navedenim oblastima.

Ciljevi časopisa su prezentacija naučne i stručne misli.

Izdavač: Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak

Glavni urednik: Mirzo Selimić, MA

E–mail: izdavackadjelatnost.ceps@gmail.com

Društvena i tehnička istraživanja - Godina IX, br. 1, juli/srpanj 2023. godine Zbornik radova sa međunaordne studentske konferencije "Obrazovanje za održivi razvoj" Društvena i tehnička istraživanja - Godina VIII, br. 2, decembar/prosinac 2022. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina VIII, br. 1, juli/srpanj 2022. godine Zbornik radova sa međunaordne studentske konferencije "Održivi razvoj u tvojim rukama" (Za pregled) Zbornik radova sa međunaordne studentske konferencije "Održivi razvoj u tvojim rukama" (Za print) Društvena i tehnička istraživanja - Godina VII, br. 2, decembar/prosinac 2021. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina VII, br. 1, juli/srpanj 2021. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina VI, br. 2, decembar/prosinac 2020. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina VI, br. 1, juli/srpanj 2020. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina V, br. 2, decembar/prosinac 2019. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina V, br. 1, juli/srpanj 2019. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina IV, br. 2, decembar/prosinac 2018. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina IV, br. 1, juli/srpanj 2018. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina III, br. 2, decembar/prosinac 2017. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina III, br. 1, juli/srpanj 2017. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina II, br. 2, decembar/prosinac 2016. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina II, br. 1, juli/srpanj 2016. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina I, br. 2, decembar/prosinac 2015. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina I, br. 1, juli/srpanj 2015. godine
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.